MÚLTUNK ÉS JELENÜNK

1993-ban néhány kutató és szakértő döntése nyomán jött létre a Nonprofit Kutatócsoport Egyesület. (A Fővárosi Bíróság 7. Pk.60.419/1993/11. számon vette nyilvántartásba közhasznú szervezetünket.)

Az Egyesület alapvető tevékenységét azok a kutatások jelentették, amelyek elemezték a hazai és részben a nemzetközi nonprofit szektor, tehát meghatározó arányban az alapítványok és egyesületek működését. Munkánk eredményességét jelzik – többek között – kiadott köteteink is. Néhány címlap mutatóba ezekből, a tartalom a Nonprofit kutatások menüpont alatt lesz megtalálható.

 

            

    

 

 

A VÁLTOZÁSOK

 

 

Az Egyesület időközben új tagokkal is bővült, valamint világossá vált, hogy korábban vállalt tevékenységének meghatározása túl szűk. Vállalásaink bővítését segítette elő és bizonyos értelemben kikerülhetetlenné tette, hogy "megörököltünk" korábban végzett kutatásokat, pontosabban e kutatásokat végző szakembereket a magyar holokauszt témakörében, amely kutatási eredményeket a Holokauszt kutatások menűpontban részletezzük.

 


 

 

Továbbra is részt kívánunk venni a magyarországi Holokauszt, vagy pontosabban a Holokauszthoz vezető út kutatásaiban. Ez utóbbi korszaknak vizsgálatának első "terméke" a közelmúltban az Egyesület által kiadott tanulmánykötet a magyarországi numerus claususról, amelyben a 2010-es, a Holokauszt Emlékközpontban rendezett konferencia anyagait jelentettük meg.

 

 

 

 

 

Az OMIKE KUTATÁS

 

A jelenlegi legnagyobb volumenű munkánk az Országos Magyar Izraelita Közművelődési Egyesület /OMIKE/ (1909-1944) történetének, ezen belül is kiemelten az 1939-1944 között szervezett Művészakciónak a kutatása. Kutatásunk eredményeiről honlapunkon a továbbiakban folyamatosan és részletesen is beszámolunk.

 

 

Közös döntésünk nyomán az egyesület lehetséges (és ténylegesen is végzett) tevékenységét tehát kibővítettük a társadalomkutatások egyéb területeivel is. A nonprofit, civil területek további kutatásának, elemzésének folytatása mellett az Egyesület az elmúlt években részt vállalt makrogazdasági kutatások szervezésében és kivitelezésében és ha mód lesz rá, ezt folytatni is kívánjuk. Célunk mindezek alapján a Magyarországon folyó különböző társadalomtudományi kutatások területén új megközelítések kezdeményezése, ösztönzése, támogatása, egyes kutatások összehangolása. Ennek megfelelően lett új a nevünk, vállalva a múltunkat és valamiként jelezve mai tevékenységünket:

 

Nonprofit Társadalomkutató Egyesület.